100,000 ریال
ماهانه
میزبانی وب پربازدید 500 مگابایت
فضا 500 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
همه امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه دلخواه PHP
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل cPanel
محل سرور آسیاتک
200,000 ریال
ماهانه
میزبانی وب پربازدید 1 گیگ
فضا 1 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
همه امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه دلخواه PHP
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل cPanel
محل سرور آسیاتک
300,000 ریال
ماهانه
میزبانی وب پربازدید 2 گیگ
فضا 2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
همه امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه دلخواه PHP
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل cPanel
محل سرور آسیاتک
500,000 ریال
ماهانه
میزبانی وب پربازدید 5 گیگ
فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
همه امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه دلخواه PHP
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل cPanel
محل سرور آسیاتک