هاست لینوکس پرسرعت ایران

بسنه 100MB هاست لینوکس پرسرعت ایران
 • 100 مگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باندماهیانه
 • 1 عدد تعداد وب‌سایت
 • 2 عدد تعداد ایمیل
 • 1 عدد تعداد پایگاه داده
 • 1 عدد تعداد اکانت FTP
 • نامحدود بقیه امکانات
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد تغییر نسخه PHP
 • SSD هارد پرسرعت
 • Directadmin/cPanel کنترل پنل
 • ایران محل سرور
بسنه 200MB هاست لینوکس پرسرعت ایران
 • 200 مگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باندماهیانه
 • 1 عدد تعداد وب‌سایت
 • 2 عدد تعداد ایمیل
 • 1 عدد تعداد پایگاه داده
 • 1 عدد تعداد اکانت FTP
 • نامحدود بقیه امکانات
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد تغییر نسخه PHP
 • SSD هارد پرسرعت
 • Directadmin/cPanel کنترل پنل
 • ایران محل سرور
بسنه 500MB هاست لینوکس پرسرعت ایران
 • 500 مگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باندماهیانه
 • 1 عدد تعداد وب‌سایت
 • 2 عدد تعداد ایمیل
 • 1 عدد تعداد پایگاه داده
 • 1 عدد تعداد اکانت FTP
 • نامحدود بقیه امکانات
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد تغییر نسخه PHP
 • SSD هارد پرسرعت
 • Directadmin/cPanel کنترل پنل
 • ایران محل سرور
بسنه 1GB هاست لینوکس پرسرعت ایران
 • 1 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باندماهیانه
 • 2 عدد تعداد وب‌سایت
 • 4 عدد تعداد ایمیل
 • 2 عدد تعداد پایگاه داده
 • 2 عدد تعداد اکانت FTP
 • نامحدود بقیه امکانات
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد تغییر نسخه PHP
 • SSD هارد پرسرعت
 • Directadmin/cPanel کنترل پنل
 • ایران محل سرور
بسته 2GB هاست لینوکس پرسرعت ایران
 • 2 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باندماهیانه
 • 2 عدد تعداد وب‌سایت
 • 4 عدد تعداد ایمیل
 • 4 عدد تعداد پایگاه داده
 • 2 عدد تعداد اکانت FTP
 • نامحدود بقیه امکانات
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد تغییر نسخه PHP
 • SSD هارد پرسرعت
 • Directadmin/cPanel کنترل پنل
 • ایران محل سرور
بسته 5GB هاست لینوکس پرسرعت ایران
 • 5 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باندماهیانه
 • 2 عدد تعداد وب‌سایت
 • 5 عدد تعداد ایمیل
 • 5 عدد تعداد پایگاه داده
 • 5 عدد تعداد اکانت FTP
 • نامحدود بقیه امکانات
 • رایگان گواهینامه SSL
 • دارد تغییر نسخه PHP
 • SSD هارد پرسرعت
 • Directadmin/cPanel کنترل پنل
 • ایران محل سرور

Powered by WHMCompleteSolution