50,000 ریال
ماهانه
هاست دایرکت ادمین 100 مگابایت
فضا 100 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
قالب کاپری - فارسی و انگلیسی
محل سرور (المان)
80,000 ریال
ماهانه
هاست دایرکت ادمین 200 مگابایت
فضا 200 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
قالب کاپری - فارسی و انگلیسی
محل سرور (المان)
130,000 ریال
ماهانه
هاست دایرکت ادمین 500 مگابایت
فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
قالب کاپری - فارسی و انگلیسی
محل سرور (المان)
220,000 ریال
ماهانه
هاست دایرکت ادمین 1 گیگابایت
فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
قالب کاپری - فارسی و انگلیسی
محل سرور (المان)
300,000 ریال
ماهانه
هاست دایرکت ادمین 2 گیگابایت
فضا 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
قالب کاپری - فارسی و انگلیسی
محل سرور (المان)
500,000 ریال
ماهانه
هاست دایرکت ادمین 5 گیگابایت
فضا 5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
قالب کاپری - فارسی و انگلیسی
محل سرور (المان)