هاست لینوکس سی پنل ایران

نمایش فهرست

3,000 تومان /ماهانه
 • 100 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • دارد SSL رایگان
 • دارد دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور

هاست لینوکس سی پنل ایران - بسته یک

5,000 تومان /ماهانه
 • 200 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • دارد SSL رایگان
 • دارد دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور

هاست لینوکس سی پنل ایران - بسته دو

8,000 تومان /ماهانه
 • 500 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • دارد SSL رایگان
 • دارد دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور

هاست لینوکس سی پنل ایران - بسته سه

12,000 تومان /ماهانه
 • 1 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • دارد SSL رایگان
 • دارد دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور

هاست لینوکس سی پنل ایران - بسته چهار

16,000 تومان /ماهانه
 • 2 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • دارد SSL رایگان
 • دارد دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور

هاست لینوکس سی پنل ایران - بسته پنج

20,000 تومان /ماهانه
 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • دارد SSL رایگان
 • دارد دامنه رایگان
 • سی پنل کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور

هاست لینوکس سی پنل ایران - بسته شش